Wij zetten voor dit project duidelijke communicatielijnen op met onze leden en de publieke ruimte; deze bestaan uit:

⦁ een afzonderlijke website voor dit project; geeft informatie over de voorgang van het project, communiceert de planning van de verschillende verbouwingactiviteiten, bevat alle nieuwsberichten, oproepen voor vrijwilligers, foto’s m.b.t. de voortgang en zorgt voor de binding tussen de bestaande leden en het project; deze website blijft de duurtijd van het project online + 1 jaar;
⦁ een nieuwsbrief ter ondersteuning van deze website met dezelfde informatie; de frequentie van de nieuwsbrief is maandelijks voor de duurtijd van het project + 2 maanden; deze wordt gestuurd naar alle 800 leden van Omnsport2B via een opt-out regeling;
⦁ regelmatige berichtgeving in de plaatselijke media (Heraut, Hart van Holland, Lansingerland TV, radio Lansingerland;
⦁ informatieavonden, fondsenwervingen en verenigingsactiviteiten waarop het project naar de voorgrond staat;

Wij bieden potentiële sponsoren de volgende mogelijkheden aan:

⦁ plaatsen van een logo op de homepagina van de website en in de hoofding van de nieuwsbrief;
⦁ advertentieruimte op de website en in de nieuwsbrief;
⦁ plaatsen van een logo op de sponsor pagina van de website en in de sponsorruimte van de nieuwsbrief;
⦁ plaatsen van het logo op een verbouwingsbord aan de buitenzijde van het pand; dit bord is te zien door alle bezoekers van het sportpark vanaf de parkeervakken naast het pand (tegenover ATV) en blijft gedurende de gehele verbouwingsperiode (tot medio 2020) aanwezig;
⦁ plaatsen van het logo op een sponsorbord in het pand; dit bord zal te zien zijn door alle leden die het pand bezoeken en alle vrijwilligers die meehelpen aan het project; op termijn willen wij met deze sponsoren voor langere tijd samenwerken als “vrienden van Omnsiport2B”;
⦁ Naamgeving en vermelding als hoofdsponsor van het project in de communicatie naar de media;
⦁ Plaatsen van display / posters / logo’s tijdens informatieavonden, verenigingsactiviteiten, e.d.;
⦁ Sponsoring in natura: leveren van arbeid of (korting op) materialen / huur voor de verbouwing;