Sinds juni 2019 is Omnisport2B de trotse eigenaars van een nieuw clubgebouw. Dat willen we graag uitbouwen tot een sportaccommodatie met twee sportzalen en een gemeenschapsruimte. Wij willen hiermee in de eerste plaats een thuis voor onze vereniging realiseren en geloven dat deze het verenigingsgevoel en het sportplezier van onze leden gaat verhogen.

 Om dit mogelijk te maken moet er veel verbouwd worden en hiervoor is geld nodig. Naast financieringsmogelijkheden bij banken en externe financiers, hebben wij beslist om een zeer aantrekkelijke obligatielening uit te geven voor onze leden en sympathisanten. In onze informatiebrochure leest u alles over deze obligatielening en de rendementen die u hiermee kunt halen. Deze liggen gemiddeld hoger dan de rendementen die u bij de bank krijgt.

Om het totale investeringsbedrag bij elkaar te krijgen is de inzet, de betrokkenheid en deelname van al onze leden van cruciaal belang. Nog groter is het belang van slagen van de obligatielening. Ruimhartige financiële hulp van de leden, ouders en donateurs is hierbij onontbeerlijk. Met de aankoopprijs van €90,00 per obligatie en de hoge rendementen hopen wij de drempel tot deelname zeer laag te houden en ook onze jeugdleden aan te spreken om in de verbouwing van het nieuwe clubhuis te investeren.

De eerste fase van deze obligatielening is gesloten op 1 november 2019. In 2020 komt er een vervolg in een tweede fase. Voor meer informatie over deze tweede fase kunt u een mail sturen naar  penningmeester@omnisport2b.nl. Er is voor onze vereniging niets mooier dan samen te mogen bouwen aan onze sportieve toekomst. Wij rekenen op jullie.