Omnisport2B geeft in deze obligatielening maximaal 1000 obligaties uit.
Elke obligatie heeft een nominale waarde van €100,00. Dit is de waarde die u bij aflossing van de obligatie, na
een door loting bepaald aantal jaren, van Omnisport2B ontvangt in ruil voor uw obligatie. U koopt de obligatie aan
het begin van de looptijd voor een uitgifteprijs van €90,00. Er worden geen verdere emissiekosten berekend.
De eerst 2 jaren vinden er geen aflossingen plaats. In deze periode zijn wij met de verbouwing bezig en hebben
wij het geleende geld nodig. Na 2 jaar beginnen wij flink te besparen op zaalhuur en kunnen wij met aflossen
starten. Elke obligatie staat op naam en heeft een uniek nummer. Vanaf het derde jaar wordt jaarlijks 12,5% van
de obligaties uitgeloot. Deze uitgelote obligaties worden dat jaar afgelost; kunnen dus ingeruild worden tegen de
nominale waarde.
Het lot bepaalt of de door u aangekochte obligatie na 3, 4, … of pas na 10 jaar ingeruild kan worden.
Hoelang u uw geld leent aan de vereniging en hoe hoog het rendement is dat u haalt hangt dus af van wanneer u
de obligatie kunt inruilen tegen de nominale waarde.